19 October 2011

Anton Chekhov in Yalta - 2.

1. Hotel "Taurida" - the former hotel "Russia"
/It was built in 1875 and was one of the best hotels in imperial Russia. A. Chekhov stayed there in 1894./
Võõrastemaja "Taurida" (varem "Rossija"), kus A. Tšehhov peatus 1894. a.
Гостиница "Таврида" - бывшая гостиница "Россия", где в 1894 г. останавливался А. П. Чехов.

2. Hotel "Marino"
/A. Chekhov stayed in "Marino" in 1899./
Võõrastemaja "Marino", kus A. Tšehhov peatus 1899. a. Nõukogude võimu aastatel oli siin sanatoorium "Kiiev", nüüd on aga endise nimega hotell.
Санаторий "Киев" - бывшая гостиница "Марино", где в 1899 г. останавливался А. П. Чехов.

1. Chekhov Theater.
Tšehhovi-nim Jalta linnateater.
Городской театр им. А. П. Чехова.

2. Palm leaves presented to the writer during a Yalta visite of the Moscow Art Theater (MHAT).
Palmilehed on Moskva Kunstiteatri kingitus Tšehhovile, kui teater oli tema "Kajaka" külalisetendustega Jaltas.
Дом-музей А. П. Чехова. Пальмовые ветви, подаренные писателю во время гастролей МХАТа, игравшего в Ялте чеховскую "Чайку".


Postcard from the set "A. P. Chekhov in Yalta", 1984.

Postkaardikogumikust "A. P. Tšehhov Jaltas", 1984.

Открытка из комплекта "А. П. Чехов в Ялте". "Радянська Украина", 1984.


My collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...