24 January 2012

The Estonian Maritime Museum - 1.

The helm of a ship sunk in the estuary of the river Pärnu during World War I. A seaman's chest was used by sailors on board of sailing-ships for storing their personal belongings. the binnacle with the compass-kettle belonged to the steamship "Pakri", a 19th-century steamer.

Esimese maailmasõja ajal Pärnu jõe suudmesse uputatud laeva suur rooliratas; purjelaevas töötanud meremehe kast; pronksist kompassi jalg kompassikatlaga aurulaevalt "Pakri".

Большой штурвал корабля, затонувшего в устье реки Пярну во время первой мировой войны; матросский сундук моряка парусного суда; бронзовая компасная шпилька с котелком, принадлежавшая пароходу "Пакри" (XIX в).

Postcard from the set "Maritime Museum", 1979. / Photo: G. German.
Postkaardikomplektist "Meremuuseum", 1979. / G. Germani fotod.
Открыткa из комплекта "Морской музей", 1979.

My collection.

On the cover: The Estonian Maritime Museum is located in the cannon tower, Paks Margareeta (Fat Margaret); the light-ship "Nekmangrund".

На обложке Эстонский государственный Морской музей (башня Толстая Маргарита); плавучий маяк "Некмангрунд".

Postkaardikomplekti ümbrisel on G. Germani foto Eesti Riiklikust Meremuuseumist (ajaloolises Paksus Margareetas) ja tulelaev "Nekmangrund".

* The Estonian Maritime Museum opened its doors to visitors in the harbour of Tallinn in 1935. At that time, it was the only one of its kind in the Baltic countries. During the Great Patriotic War a part of the museum funds were destroyed. After the war one of the first measures was the foundation of the maritime branch of the Tallinn City Museum. The Estonian State Maritime Museum was inaugurated on October 22, 1965, in Tallinn. Its displys contain materials on Estonian ship-building, navigation and fishery. The museum's collection of ship models gives a survey of the development of navigation from the 12th century up to the present time...

* Эстонский государственный Морской музей был открыт в Таллинской гавани в 1935 году. В то время он являлся единственным подобным музеем в Прибалтике. В ходе Великой Отечественной войны часть коллекций музея погибла. В 1959 году был создан филиал истории мореходства при Таллинском городском музее. 22. октября 1965 года в Таллине открылся Эстонский государственный Морской музей, экспозицию которого составляют материалы по кораблестроению, мореплаванию и рыболовству в Эстонии. Музейная коллекция моделей судов дает обзор развития судоходства начиная с древности до наших дней...

* Eesti Riiklik Meremuuseum avati Tallinna sadamas 1935. a. See oli tollal ainus meremuuseum Baltimaadel. Suure Isamaasõja ajal hävis osa muuseumi varadest. Pärast sõda loodi merenduse filiaal Tallinna Linnamuuseumi juurde. 22. oktoobril 1965 avati Tallinnas Eesti Riiklik Meremuuseum, kus eksponeeritakse materjale Eesti laevaehitusest, meresõidust ja kalandusest. Muuseumi laevamudelite kollektsioon annab ülevaate laevanduse arengust muistsest ajast kuni tänapäevani...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...