29 May 2012

The Estonian Maritime Museum - 10.

The ferry ice-breaker "Tehumardi", built in the USSR in 1973. Gross displacement 938 reg. t., total power of three engines 3000 HP. Plying between the harbours Virtsu and Kuivastu since 1974. Model by Y. Milushev.

Praam-jäälõhkuja "Tehumardi" ("Volõnets") ehitati 1973. a NSV Liidus. Mahutavus 938 brutoregistertonni, kolme masina koguvõimsus 3000 HP. 1974. a peab ühendust Virtsu ja Kuivastu sadamate vahel. Mudeli valmistas J. Milušev.

Паром-ледокол "Техумарди". Построен в СССР  в 1973 г. С 1974 г. осуществляет сообщение между гаванями Виртсу и Куйвасту. Автор модели Ю. Милушев.

* Postcard from the set "Maritime Museum", 1979. / Photo: G. German.
* Postkaardikomplektist "Meremuuseum", 1979. / G. Germani fotod.
* Открыткa из комплекта "Морской музей", 1979.

My collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...