31 May 2013

Roses for the Weekend - 5.

"Piccadilly". S. Mc. Gredy, 1960.
"Piccadilly"
Роза "
Пикадилли"

Postcard, 1973.
My collection.


* From the set "Roses".
* Postkaardikomplektist "Roosid".
* Из набора открыток "Розы".

30 May 2013

A Soviet Painter in Paris. 1974 - 5.

Paris. The Place de la Concorde. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).
Paris. La place de la Concorde. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).
Pariis. Concordie väljak. / Nikolai Dolgorukov.
Париж. Площадь Конкорд. / Николай Долгоруков (1902-1980).

Postcard, 1974.
My collection.

* From the set "Paris".
* Postkaardikogumikust "Pariis".
* Из набора открыток "Париж".

28 May 2013

Cheboksary. Russia. 1973 - 7.

Cheboksary. K. Ivanov park.
Tšeboksarõ. K. Ivanovi puiestik.
Чебоксары. Сквер имени К. В. Иванова.

Cheboksary. New residential buildings.
Tšeboksarõ. Uued elamud.
Чебоксары. Новые жилые дома.

Postcards, 1973.
My collection.

26 May 2013

Fairy Tales Come to Life (Estonian Stop-Motion Animated Shorts) - 1.

"Tale from the Wood".

"Metsamuinasjutt" / Kunstnik Rein Raamat, stsenarist ja režissöör Elbert Tuganov.

"Лесная сказка" / Художник Р. Раамат, сценарист и режиссер Э Туганов.

Postcard, 1973.
My collection.

* From the set "Fairy Tales Come to Life" (Estonian Stop-Motion Animated Shorts).
 

* Postkaardikomplektist "Tõestisündinud muinasjutud" (Eesti nukufilmid).
 

* Из набора открыток "Сказки-были" (Эстонские кукольные фильмы).

24 May 2013

Leo Tolstoy and Yasnaya Polyana. Russia. 1976 - 10.


Kalinov meadow.
"Towards evening Konstantin Levin went to his counting house, gave directions as to the work to be done, and sent about the village to summon the mowers for the morrow, to cut the hay in Kalinov meadow, the largest and best of his grass lands."
"Anna Karenina", Part III, Chapter IV.

Kalinovõi aas.
"Õhtul läks Konstantin Levin kontorisse, andis korraldusi edasiste tööde asjus ja saatis küladesse talupoegadele sõna, et nad tuleksid homme tema kõige suuremat ja paremat heinamaad, Kalinovõi aasa niitma."
"Anna Karenina", III osa, IV ptk.

Калиновый луг.
"С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов, с тем чтобы косить Калиновый луг, самый большой и лучший."
"Анна Каренина". Часть III, IV.

Postcards, 1976.
My collection.

* From the set "Yasnaya Polyana - the Estate-Museum of Leo Tolstoy".
* Postkaardikomplektist "Lev Tolstoi mõis-muuseum Jasnaja Poljana".
* Из комплекта открыток "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"".

18 May 2013

Roses for the Weekend - 4.


"Mme Ch. Sauvage". Mallerin, 1949.
"Madame Ch. Sauvage"
Роза "Мадам Ш. Соваж"

Postcard, 1973.
My collection.

* From the set "Roses".
* Postkaardikomplektist "Roosid".
* Из набора открыток "Розы".

17 May 2013

Monument to Yevgeny Nikonov. Tallinn. Estonia. 1973


Tallinn. Monument to Yevgeny Nikonov (1960) / by sculptor E. Haggi, architect H. Karro.

Jevgeni Nikonovi mälestussammas. / Skulptor E. Haggi, arhitekt H. Karro.

Таллинн. Памятник Е. Никонову (1960). / Скульптор Э. Хагги, архитектор Х. Карро.

Postcard, 1973.
My collection.

* Yevgeny Nikonov (1920-1941) was a Russian war hero martyred during the the defense of Tallinn in 1941. He was seriously wounded and captured, the Germans burned him alive. The Hero of the Soviet Union (1957).
Following the collapse of the Soviet Union, Nikonov's monument in Tallinn was destroyed (1992).

* Jevgeni Nikonov (1920-1941) oli Punalipulise Balti laevastiku madrus, Nõukogude Liidu kangelane (1957). Ta osales Tallinna kaitselahingutes 1941. a, võeti Keila lähedal raskelt haavatuna vangi ja põletati elusalt. Tema mälestuseks Kadriorgu Pirita tee äärde püstitatud kuju võeti maha 1992. a pärast NSV Liidu lagunemist.

* Евгений Никонов (1920-1941) - моряк, матрос, Герой Советского Союза (1957). Участвовал в обороне Таллина (1941), получил в бою тяжёлое ранение и был схвачен врагом; облили бензином и заживо сожгли.
С распадом СССР памятник Е. Никонову был разрушен (1992).

16 May 2013

Hotel "Moskva". Moscow. 1955

Hotel "Moskva". Moscow.
Võõrastemaja "Moskva".
Гостиница "Москва". Москва.

Postcard, 1955.
My collection.

* Hotel "Moskva" was originally constructed from 1932 until 1938, it opened as a hotel in December 1935. Designed by Alexey Shchusev, it was built to be one of Moscow's finest hotels. The old hotel was demolished in 2004 for a modern reproduction. It was completed in 2012. - Wikipedia.
Look also: History

* Võõrastemaja "Moskva" ehitati aastatel 1932-1938, kuid avati juba 1935. aastal. Oma aja kohta oli see väga kõrgeklassiline hotell, üks Moskva silmapaistvamaid hooneid, mis aga praeguste nõudmiste jaoks jäi vanaks. Seepärast on vana hoone asendatud endisele sarnase uue ja tänapäevasemaga.

* Гостиница "Москва" - одна из крупнейших гостиниц Москвы, построенная в 1933—1935 годах по проекту архитекторов Л. Савельева, О. Стапрана и А. Щусева. Разобрана в 2004 году. В настоящее время завершается строительство нового здания гостиницы.


See also.

13 May 2013

A Soviet Painter in Paris. 1974 - 4.

Paris. The Gate from the Tuileries Garden to the Place de la Concorde. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).

Paris. La sortie des Jardins des Tuileries sur la Place de la Concordie. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).

Pariis. Värav Tuileries' aiast Concordie väljakule. / Nikolai Dolgorukov.

Париж. Выход из сада Тюильри на площадь Конкорд. / Николай Долгоруков (1902-1980).

Postcard, 1974.
My collection.
* From the set "Paris".
* Postkaardikogumikust "Pariis".
* Из набора открыток "Париж".

12 May 2013

"Happy Motherhood"

"Happy Motherhood"
"Õnnelik emadus"
"Cчастливое материнство" / Фото: В. Тарасевич.

Postcard, 1956.
My collection.

11 May 2013

Roses for the Weekend - 3.


Freiburg II". Krüger, 1917.
"Freiburg II"
Роза "Фрайбург II"

Postcard, 1973.
My collection.

* From the set "Roses".
* Postkaardikomplektist "Roosid".
* Из набора открыток "Розы".

9 May 2013

"The Rest after the Battle". Victory Day

"The Rest after the Battle" (1951-1955) / Yuri Neprintsev (1909-1996) / State Tretyakov Gallery, Moscow.
Victory Day's greeting card.

"Puhkus pärast lahingut" / Juri Neprintsev / Riiklik Tretjakovi Galerii, Moskva.
Võidupüha postkaardil on kasutatud maali fragmenti. 

"Отдых после боя" ("Отдых после боя. Василий Тёркин"; 1951-1955) / Юрий Непринцев (1909-1996) / Фрагмент с картины. / Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Postcard, 1985.
My collection.

* Yuri Neprintsev (1909-1996) - Soviet, Russian painter, graphic artist, art teacher, professor of the Repin Institute of Arts, People's Artist of USSR, a member of the Academy of Arts of the USSR. The original version of painting "The Rest after the Battle. Vasily Terkin" (1951, Stalin Prize of the first degree - 1952) was gifted for Mao Zedong. In 1953 the second version "The Rest after the Battle" was painted by Yuri Neprintsev for Kremlin. In 1955 he painted the third version for the Tretyakov Gallery.

* Juri Neprintsev lõi palju sõjateemalisi maale. "Puhkus pärast lahingut" oli esialgselt mõeldud illustratsiooniks Aleksandr Tvardovski poeemile "Vassili Tjorkin", kuid sai väga populaarseks. Selle maali originaal (1951) kingiti Hiinasse Mao Zedongile, autori teine versioon (1953) on kaunaistanud Moskva Kremli Georgi saali ja kolmas versioon (1955) on Tretjakovi Galeriis.

* Замысел картины "Отдых после боя. Василий Тёркин" (1951) Непринцеву подсказали личные наблюдения и переживания военных лет, а также знаменитая поэма А. Твардовского "Василий Тёркин". Оригинал картины "Отдых после боя» был подарен руководителю КНР Мао Цзэдуну. В 1953 году Юрий Непринцев пишет вторую авторскую версию картины для Георгиевского зала московского Кремля, а в 1955 году - третью версию для Государственной Третьяковской галереи.

7 May 2013

Vasily Chapayev. (Cheboksary. Russia. 1973 - 6.)


Cheboksary. Monument to Vasily Chapayev.

Tšeboksarõ. Vassili Tšapajevi mälestussammas.

Чебоксары. Памятник В. И. Чапаеву. Cкульптор П. Баландин, архитектор В. Морозов.

Postcard, 1973.
My collection.

* Vasily Ivanovich Chapayev or Chapaev (1887-1919) was a celebrated Russian soldier and Red Army commander during the Russian Civil War. After the Soviet Union had been established, Chapayev was immortalized by Soviet propaganda as a hero of the Russian Civil War in a popular book by Dmitri Furmanov and a 1934 movie. The German actor and singer Ernst Busch also recorded the song "Tschapajews Tod", which talks about his death in the Ural. In later years Chapayev became a recurring character in numerous Russian jokes. More recently, he became one of the central characters in the novel "Chapayev and Void" by modern Russian writer Viktor Pelevin. - Wikipedia.

* Vassili Tšapajev (1887-1919) oli Vene Kodusõja kangelaslik väejuht, kellest on raamatuid kirjutanud Dmitri Furmanov ja Viktor Pelevin, ka on tema kohta tehtud filme ja lauldud laule. Väga populaarsed on läbi aegade olnud anekdoodid Tšapajevist ja Petkast. 

* Василий Иванович Чапаев - начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны.

6 May 2013

Leo Tolstoy and Yasnaya Polyana. Russia. 1976 - 9.


Yasnaya Polyana.
Jasnaja Poljana.
Ясная Поляна.

Postcards, 1976.
My collection.

* From the set "Yasnaya Polyana - the Estate-Museum of Leo Tolstoy".
* Postkaardikomplektist "Lev Tolstoi mõis-muuseum Jasnaja Poljana".
* Из комплекта открыток "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"".

4 May 2013

Roses for the Weekend - 2.


"Virgo". Mallerin, 1947.
"Virgo".
Роза "Вирго".

Postcard, 1973.
My collection.

* From the set "Roses".
* Postkaardikomplektist "Roosid".
* Из набора открыток "Розы".

3 May 2013

A Soviet Painter in Paris. 1974 - 3.

Paris. Arc de Triomphe. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).

Paris. L'Arc de Triomphe. La place Charles de Gaulle. / Nikolai Dolgorukov (1902-1980).

Pariis. Triumfikaar. Charles de Gaulle'i väljak. / Nikolai Dolgorukov.

Париж. Триумфальная арка. Площадь генерала Шарля де Голля. / Николай Долгоруков (1902-1980).

Postcard, 1974.
My collection.

* From the set "Paris".
* Postkaardikogumikust "Pariis".
* Из набора открыток "Париж".

1 May 2013

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...