9 May 2013

"The Rest after the Battle". Victory Day

"The Rest after the Battle" (1951-1955) / Yuri Neprintsev (1909-1996) / State Tretyakov Gallery, Moscow.
Victory Day's greeting card.

"Puhkus pärast lahingut" / Juri Neprintsev / Riiklik Tretjakovi Galerii, Moskva.
Võidupüha postkaardil on kasutatud maali fragmenti. 

"Отдых после боя" ("Отдых после боя. Василий Тёркин"; 1951-1955) / Юрий Непринцев (1909-1996) / Фрагмент с картины. / Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Postcard, 1985.
My collection.

* Yuri Neprintsev (1909-1996) - Soviet, Russian painter, graphic artist, art teacher, professor of the Repin Institute of Arts, People's Artist of USSR, a member of the Academy of Arts of the USSR. The original version of painting "The Rest after the Battle. Vasily Terkin" (1951, Stalin Prize of the first degree - 1952) was gifted for Mao Zedong. In 1953 the second version "The Rest after the Battle" was painted by Yuri Neprintsev for Kremlin. In 1955 he painted the third version for the Tretyakov Gallery.

* Juri Neprintsev lõi palju sõjateemalisi maale. "Puhkus pärast lahingut" oli esialgselt mõeldud illustratsiooniks Aleksandr Tvardovski poeemile "Vassili Tjorkin", kuid sai väga populaarseks. Selle maali originaal (1951) kingiti Hiinasse Mao Zedongile, autori teine versioon (1953) on kaunaistanud Moskva Kremli Georgi saali ja kolmas versioon (1955) on Tretjakovi Galeriis.

* Замысел картины "Отдых после боя. Василий Тёркин" (1951) Непринцеву подсказали личные наблюдения и переживания военных лет, а также знаменитая поэма А. Твардовского "Василий Тёркин". Оригинал картины "Отдых после боя» был подарен руководителю КНР Мао Цзэдуну. В 1953 году Юрий Непринцев пишет вторую авторскую версию картины для Георгиевского зала московского Кремля, а в 1955 году - третью версию для Государственной Третьяковской галереи.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...