27 September 2014

National Park "Shipka-Buzludzha". Bulgaria. 1973

National Park "Shipka-Buzludzha". The stone in honor of Buzludzha Congress, held at the same place in 1891. Bulgaria.

Šipka-Buzludža rahvuspark-muuseum. Mälestuskivi Buzludža kongressile 1891. a. Bulgaaria.

Национальный парк-музей "Шипка-Бузлуджа". Каменный барельеф "Бузлуджанский сЪезд - 1891. г." Болгария.

Postcard, 1973.
My collection.

* The Bulgarian Communist Party began as a Marxist party in the year 1891 at the Congress of Buzludzha. In honor of this history instead of this stone a UFO-like meeting hall and 70-meter tower were constructed on top of the mountain. Finished in 1981, the monument was abandoned following the fall of Communism and has since been vandalized and painted with anti-Communist graffiti.

* Buzludža kongressil, salajasel kohtumisel 1891. a, sai alguse Bulgaaria kommunistlik partei. !970-ndatel aastatel tähistas seda kohta suhteliselt tagasihoidlik mälestuskivi rahvuspargis. Selle asemele püstitati 1981. aastal suurejooneline UFO-sarnane mälestushall koos 70 m kõrguse torniga, mida käisid kohustuslikus korras külastamas nii bulgaarlased ise kui ka riigi külalised. Pärast kommunistliku korra lagunemist on suurejooneline mälestusmärk väga lagunenud ja lagastatud seisus.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...