23 February 2016

"Tell us about Tsar Cannon! " Moscow. Russia

Young guests in old Kremlin (Moscow, Russia).
"Tell us about Tsar Cannon! It's your speciality after all."

Noored külalised iidses Moskva Kremlis.
(Ütlevad noorele suvoorovlasele - sõjakooli kursandile:) "Rääkige meile Tsaar-kahurist, te olete ju spetsialist!"

Юные гости в древнем Кремле. / Художник И. М Семёнов.
"...Расскажите нам о Царь-пушке, вы же специалист!"

Postcard, 1955.
My collection.

* The Tsar Cannon  is a large, 5.94 metres (19.5 ft) long cannon on display on the grounds of the Moscow Kremlin. It was cast in 1586 in Moscow, by the Russian master bronze caster Andrey Chokhov. Mostly of symbolic impact, it was never used in a war. - Wikipedia.

* Tsaar-suurtükk, ka Tsaar-kahur on 1586. aastal valumeister Andrei Tšohhovi valatud suurtükk, mis asub Moskvas Kremli õuel. Tagaplaanil on näha ka teine vaatamisväärsus - Tsaar-(torni)kell.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...