20 August 2016

"Fishing" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"Fishing"

"Kalapüük"
"Mina mees, meremehe poiga,
kaunis mees, kalamehe poiga,
võtti selga kuldavõrgu,
hõbetse nooda õlale.
Viisi vette kuldavõrgu,
kandse nooda kalameresse."

/Paistu, 1877./

"Рыбаки"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.

Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html

10 August 2016

"Threshing" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"Threshing"

"Rehepeks"
"Rehele, rehele, rahvas,
rehele, taluminiad!
Juba kukke laulnud kuusi,
kana kõõrutand kahessa."

/Kolga-Jaani, 1910./

"Молотьба"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.


Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html

1 August 2016

"A Harvest" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"A Harvest"

"Lõikus"
"Lõpe, lõpe, põllukene,
lõpe, põldu, lõune'eksi,
esi otsa õhtueksi,
et saaks sirbid seisamaie,
neiud tuppa tukkumaie!"

/Kose, 1895./

"Жатва"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.

Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...