10 August 2016

"Threshing" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"Threshing"

"Rehepeks"
"Rehele, rehele, rahvas,
rehele, taluminiad!
Juba kukke laulnud kuusi,
kana kõõrutand kahessa."

/Kolga-Jaani, 1910./

"Молотьба"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.


Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...