24 September 2016

"A Tavern" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"A Tavern"

"Kõrts"
"Ah mu ilus viinuke,
kena katlamärjuke:
sisse läksid singa-songa,
naba alla naksa-naksa!
Esiteks mina sinu üle,
pärast sina minust üle."

/Jüri, 1889./

"Корчма"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.


Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html

20 August 2016

"Fishing" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"Fishing"

"Kalapüük"
"Mina mees, meremehe poiga,
kaunis mees, kalamehe poiga,
võtti selga kuldavõrgu,
hõbetse nooda õlale.
Viisi vette kuldavõrgu,
kandse nooda kalameresse."

/Paistu, 1877./

"Рыбаки"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.

Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html

10 August 2016

"Threshing" - Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak

"Threshing"

"Rehepeks"
"Rehele, rehele, rahvas,
rehele, taluminiad!
Juba kukke laulnud kuusi,
kana kõõrutand kahessa."

/Kolga-Jaani, 1910./

"Молотьба"

Postcards, 1974. Estonia.
My collection.

Linols on the Estonian Folksongs / Jüri Arrak.

Linoollõiked eesti rahvalaulude ainetel / Jüri Arrak (sünd 1936).

Линогравюры по мотивам эстонских народных песен. Художник Юри Аррак.


Also:
http://aeliita123.blogspot.com.ee/2014/12/cover-juri-arrak-linols-on-estonian.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...