20 March 2013

Spring. - Leo Tolstoy and Yasnaya Polyana. Russia. 1976 - 6.

Yasnaya Polyana. Spring in the forest near the Voronka river.
Jasnaja Poljana. Kevad metsas. Teerada Voronka jõe ääres.
Ясная Поляна. Весна в лесу. Дорога вдоль реки Воронки.

* "The sun was setting behind a thick forest, and in the glow of sunset the birch trees, dotted about in the aspen copse, stood out clearly with their hanging twigs, and their buds swollen almost to bursting.
From the thickest parts of the copse, where the snow still remained, came the faint sound of narrow winding threads of water running away. Tiny birds twittered, and now and then fluttered from tree to tree.
In the pauses of complete stillness there came the rustle of last year's leaves, stirred by the thawing of the earth and the growth of the grass."

Leo Tolstoy "Anna Karenina", I, part II, ch XV.

* "Päike loojus suure metsa taha ning õhtueha valguses paistsid üksikud kased haavikus oma rippuvate okstega ja paisuud, puhkemas olevate pungadega selgesti silma.
Tiheda metsa alt, kus oli veel lund, voolas vaiksel sirinal lagedale looklevaid veenirekesi. väikesed linnud sädistasid ja lendasid aeg-ajalt ühelt puult teisele.
Täieliku vaikuse puhkudel oli kuulda mulluste lehtede kõhinat, mis maapinna sulamisel ja rohu kasvamisel liikusid."

Lev Tolstoi "Anna Karenina", 1. raamat, 2. jagu, XV ptk, tlk Selma Holberg.

* "Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками.
Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево.
В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав."

Л. Н. Толстой "Анна Каренина", т. I ч. II, гл. XV.

Postcard, 1976.
My collection.

* From the set "Yasnaya Polyana - the Estate-Museum of Leo Tolstoy".
* Postkaardikomplektist "Lev Tolstoi mõis-muuseum Jasnaja Poljana".
* Из комплекта открыток "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"".

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...