24 September 2013

"The Wolf and the Lamb"

"The Wolf and the Lamb". Illustration of Ivan Krylov's fable / Alphons Zhaba.

Illustratsioon Ivan Krõlovi valmile "Hunt ja talleke" / Alfons Žaba.

"Волк и ягненок". Иллюстрация к басне И. Крылова / Альфонс Жаба.

Postcard, 1944. WWII
My collection

*  THE WOLF AND THE LAMB
Ivan Krylov
(1769 – 1844)

Always are the weak at fault before the strong.
In history we hear a host of examples,
But history we are not writing:
Here is how they tell of it in Fables.
- - -
A Lamb, one sweltering day, came by a stream to drink.
An lo, calamity had to befall him
In that a hungry Wolf was scouring about nearby.
He sees the Lamb and rushes to his prey;
But, to give the deed the look and sense of law,
He yells, “How dare you, you rogue, immerse your filthy mug
In my pure drinking water,
and cloud it with silt and sand?
For such impertinence
I will indeed remove your head!” –
“His Highness Wolf permitting,
I will dare submit that I am drinking
About a hundred paces downstream;
His wrath is all for naught:
I cannot possibly pollute his draft of water.” -
“And thus I lie?!
You wretch! Such rudeness is unheard of in this world!
And I remember, too, a couple of summers back,
You, in this very spot, insulted me!”
“For goodness’ sake, I am not a year old yet,”
Pleads the Lamb. “It was your brother, then.”
“I have no brothers.” “Then some other relative,
Or someone of your ilk.
You all, your dogs, and all your shepherds,
You wish me ill
And hurt me any time and any way you are able.
But I will make you pay for all their sins!”
“Oh, but how am I at fault?” – “Shut up! Enough!
I’ve no time to sort through your transgressions!
You are at fault that I am famished,”
He said – and dragged the Lamb into the woods.

/Translated, from the Russian, by Ellen Orner, a.k.a. Meg Hiller, 1999/

* HUNT JA TALLEKE
Ivan Krõlov


Mustmiljon näidet ajalugu teab,
et tugev nõrka kõiges süüdi peab;
kuid me ei hakka ajalugu kirjutama,
vaid valmi keeles kinnitame sama.
- - -
Üks Tall läks kuumal päeval oja äärde jooma,
ja, ega õnnetused tulles hüüa,
ta pidi kohtama seal Hunti, kurja looma,
kes kohe tahtis teda ära süüa.
Et aga seaduslikku nägu anda teole,
Hunt käratab:  "Ma näitan sulle, reole!
Sa ütle, et
mis õigusega
sa ajad sogaseks ja segad
siin minu selget joogivett?
Su kaela murran selle eest, va vastik voon!"
Kui Hiilgus arvab heaks ka mulle sõna anda,
siis alandlikult tahan ette kanda,
et mina sada sammu allpool voolu joon
mispärast, julgen öelda, pole õige see,
et mina sogastan teil joogivee."
"Mind ära valelikuks tee,
sa nurjatu! Et kuule aga hullu!
Ei ole veel mul meelest minna lastud,
kuis tunamullu
sa sama toorelt haukusid mu vastu."
"Oi heldeke; ma pole aastanegi,"
nüüd lausub Talleke." "Su vend siis seda tegi!"
"Mul pole vendi." - Aga sinu tõugu
üks lurjus lõksutas siin mulle lõugu,
võib olla isamees, või vader, nimekaim,
kust mina seda teadma pean.
Teil, karjastel ja koertel, sama vihavaim
on minu vastu, küllap  seda tean
ma ammust ajast: soovite vaid kurja
ja kavatsete karata mu turja!
Kuid sinuga kõik arved õiendan ma nüüd."
"Mis on mu süü?"
"Pea suu! Sind kuulda ma ei taha!
Aeg küps on hambad sulle sisse lüüa.
Ka see on sinu süü, et mina tahan süüa!"
Nii ütles Hunt - ja murdis Talle maha.

/Ivan Krõlov "Valitud valmid", ERK, Tallinn 1952. Tlk Mart Raud./ 

* ВОЛК И ЯГНЕНОК
Иван Крылов

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
   Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
- - -
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
   И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
   Здесь чистое мутить питье
      Мое
   С песком и с илом?
   За дерзость такову
   Я голову с тебя сорву". -
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
   И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". -
   "Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
   Мне здесь же как-то нагрубил:
   Я этого, приятель, не забыл!" -
  "Помилуй, мне еще и отроду нет году", -
Ягненок говорит. "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". — "Tak это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
         Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" — "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...