23 January 2011

New Year card. Russia. 1977


"Happy New Year!" Greeting card with envelope. Russia. 1977.
This card was sent from the Arctic and Antarctic Research Institute (Leningrad, USSR).

"Head uut aastat!" Näärikaart eriümbrikuga. Vene. 1977.
Selliseid postkaarte saatsid oma sõpradele Leningradis asuva üleliidulise Arktika ja Antarktika Instituudi töötajad.

Новогодная открытка. 1977.
Такие открытки отправили своим друзьям сотрудники Института Арктики и Антарктиды (Ленинград).
My collection.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...